เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมสร้งความรู้ให้กับเกษตรกร มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด

 

วันที่ 27 กันยายน 2562 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดอบรม
สร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเชต
 
และคลอร์ไพริฟอส ครั้งที่ 9  เกษตรกรเข้าร่วม 42 รายณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 
 


 


 

 


 

                                            นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                                นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

2 ตุลาคม 62 10:23:39