เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ ศพก.

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย
นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ร่วมกับ
คณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ณ
 นานายสมศักดิ์ อุทัยสา (ประธานแปลงใหญ่ข้าว
ระดับอำเภอ) บ้านดงบัง หมู่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                      
นายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                         นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

20 สิงหาคม 62 10:06:52