เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย
นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมโครงการเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นประธานเปิดโครงการ ณ บ้านนางิ้ว หมู่ 1 และ บ้านนาโพธิ์ หมู่ 7 ตำบลนางิ้ว
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                          นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

20 สิงหาคม 62 09:35:52