เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส.สร้อง30และซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผุ้ยากไร้

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้
นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัย
ตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส.สร้อง30และซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผุ้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บ้านนางิ้ว หมู่ 1 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                   นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                             นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

19 สิงหาคม 62 09:40:11