เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีบ้านโนนสวรรณ์ หมู่ 3 ตำบลนางิ้ว

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย
นายนพพร นาพันธุ์เริบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
บ้านโนนสวรรณ์ หมู่ 3 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                       นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ  :  ภาพ

                                                                          นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

15 สิงหาคม 62 14:42:06