เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร
ด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว
ในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ครั้งที่ 2 เกษตรกร 30 ราย 
ณ แปลงนาสาธิต บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 
ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


                                                            นายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

 
 

15 สิงหาคม 62 14:23:01