เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหล

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง
ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 

 


 


                                                           นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว                               

 

15 สิงหาคม 62 14:23:25