เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ อบรมเกษตรกร
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เกษตรจำนวน 20 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านดงบัง หมู่ 4
ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


                                                         นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว/ภาพ

 

8 สิงหาคม 62 12:24:32