เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเกษตรกรกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดงบัง

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแกวณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยนายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมเกษตรกรกลุ่มปลูกผัก
ปลอดสารพิษบ้านดงบัง เพื่อชี้แจงและวางแผนแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม ณ ศาลาประชาคม
บ้านดงบัง หมู่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                     นายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                             นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

6 สิงหาคม 62 10:50:53