เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

"วันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมเป็นพิธีกร
ในงาน"วันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี
นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนรังหมู่ที่ 22 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


                                                                            นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

6 มิถุนายน 62 09:50:30