เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 3

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 3 แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเขาสวนกวาง เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
ให้เเล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                                        นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 

28 พฤษภาคม 62 13:31:49