เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 2

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 2 แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ให้เเล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 
 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                         นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว 

 

13 พฤษภาคม 62 13:20:13