เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
จิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นประธาน ณ  บ้านป่าเปือย ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 

 

 


 


                                                                           นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

10 พฤษภาคม 62 10:29:51