เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562  เวลา 15.00 น.นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ
หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
และพุทธศาสนิกชน โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธาน
 
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


                                                                                   นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

7 พฤษภาคม 62 11:30:11