เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรถวายพระพรชัยมงค

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ
หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้นำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชน โดยมีนางชลพรรษ ดีมา
นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธาน 
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น


 


 


                                                                                         นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 


 

7 พฤษภาคม 62 11:29:42