เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร

 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ
หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร เนื่องในการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชน โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธาน
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                             นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

7 พฤษภาคม 62 10:08:04