เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เครือข่ายพลเมืองเพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เดินรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Bigday) "คูณล้านดอก ไปออกเสียงเลือกตั้ง" เริ่มตั้งขบวน
ณ บริเวรหน้าโรงเรียนบ้านทางพาด ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในพิธีร่วมเดินรณรงค์

 


 


 


 


                                                     นางสาวรารัตน์  สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                             นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

20 มีนาคม 62 15:00:07