เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนมีนาคม 2562

 

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนมีนาคม 2562  แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

พร้อมทั้งติดตามโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายในสัปดาห์ที่ผ่านมา แผนปฏิบัติงานประจำสัปดาห์
ผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


 

                                                                                นางสาสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 

19 มีนาคม 62 10:50:54