เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาสินค้าในเครือเซ็นทรัลประชุมรับฟังข้อเสนอในการเข้าร่วมจำหน่ายและจัดกิจกรรม "

 

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เข้าประชุม"ตลาดจริงใจ" ร่วมกับเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาสินค้าในเครือเซ็นทรัล
มาให้ข้อเสนอในการเข้าร่วมจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและจัดกิจกรรม "ตลาดจริงใจ" 
ร่วมกับท็อปส์มาร์เก๊ต สาขาขอนแก่นพลาซ่า ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
และได้เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านหนองแวงเรือ  หมู่ 7  ตำบลดงเมืองแอม

 


 


 


                                               นางสาววรารัตน์  สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ :  ภาพ

                                                                      นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

13 มีนาคม 62 13:51:01