เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ศึกษาดูงานกิจกรรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าแปรรูป

 

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้ นายนพพร  นาพันธ์ุเริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชนบ้านห้วยยางศรีวิไล หมู่ที่ 15 ตำบลดงเมืองแอม
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 ราย ศึกษาดูงานกิจกรรมพัฒนาทักษะ
วิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าแปรรูป ณ  ห้างหุ้นส่วนจำกัดมิตรภาพ 99
ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และวิสาหกิจชุมชนข้าวไรซ์เบอร์รี่บ้านกล้วย
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

 


 


 


 


                                                                  นายนพพร  นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                                                นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

13 มีนาคม 62 13:22:57