เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2562

 

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวาง และประธานกลุ่มสตรีอำเภอขาสวนกวาง
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2562
โดยมี นายวิศิษฐ์ นรสิงห์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในการประชุม ในครั้งนี้
ณ ห้องประชุม ร.อ.พนม พรหมพูล อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 

                                                                                        นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

6 มีนาคม 62 11:29:31