เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุม ประจำสัปดาห์ (DW) เดือนมีนาคม 2562

 

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุม
ประจำสัปดาห์ (DW) เดือนมีนาคม 2562  แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562
และจัดเตรียมข้อมูลที่จังหวัดออกมานิเทศงาน 
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 
 


 


 


                                                                      นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ : ภาพ/ข่าว

6 มีนาคม 62 11:16:00