เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมรับฟังคำชี้แจงข้อราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เข้าร่วมประชุมผ่าน VDO Conference เพื่อรับฟังคำชี้แจงข้อราชการและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้แก่พิ้นที่ในจังหวัดและภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการทำงาน (Coaching Tips)
ให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ จากนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

25 กุมภาพันธ์ 62 14:30:14