เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำสัปดาห์ (DW) เดือนกุมภาพันธ์ 2562

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประชุม
ประจำสัปดาห์ (DW) เดือนกุมภาพันธ์ 2562  แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

และต้อนรับ นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่เสริมการเกษตรปฏิบัติการ ข้าราชการที่ย้ายมา
ปฏิบัติราชการใหม่ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
โครงการการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2562 และมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติราชการใหม่
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                                นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

14 กุมภาพันธ์ 62 09:49:20