เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่เห็ด ปี 2562 ครั้งที่

 

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรม
เกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่เห็ด
ปี 2562 ครั้งที่ 1 จำนวนเกษตรกร 38 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.เครือข่าย) หมู่ 5 บ้านห้วยยางศรีวิไล ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 


 


 

                                                      นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 

 

24 มกราคม 62 11:10:56