เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ระดับตำบล

 

วันที่ 18 มกราคม 2562 นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยคณะทำงาน ระดับตำบล ประกอบด้วย ปลัดอำเภอประจำตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ออกตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน
ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ของนายนิคม สีทหาร เกษตรกรหมู่ 2 บ้านโนนสมบูรณ์
ตำบลโนนสมบูรณ์  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ไร่

 


 


 


                       นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                          นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

 

18 มกราคม 62 14:56:58