เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/62

 

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายวิชิต  วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ออกติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/62
ของนายตี๋  โคราช ซึ่งมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 3 ไร่  ในพื้นที่หมู่ 10 บ้านคำสมบูรณ์ 
ตำบลดงเมืองแอม  อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                          นายวิชิต  วิชาเงิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                              นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

18 มกราคม 62 14:17:11