เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562

 

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรม
เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่อ้อย ปี 2560
เกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย ณ ศาลาวัดศิริพลปุญญาวาส หมู่ 4 บ้านดงบัง ตำบลดงเมืองแอม

อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


 

 


 


 


                                                       นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว                                                      

21 มกราคม 62 10:39:39