เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

พิธีเปิดงานเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2562

 

วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ,รัฐวิสาหกิจ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำภอเขาสวนกวาง
ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2562 โดยมี
นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานและมีนางชลพรรษ ดีมา
นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 

                                                             
                                                          นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ :  ข่าว
 


 

 

17 มกราคม 62 09:51:45