เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2562

 

วันที่ 10 มกราคม 2562 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2562 จำนวนเกษตรกร 15 ราย
ณ บ้านดงบัง หมู่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 


 


 


 


 

                                                                 นางวิยะดา  นารี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                                       นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 


 

14 มกราคม 62 09:46:48