เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562

 

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมเกษตรกร
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม วิเคราะห์จัดเวที
จัดทำแผน/ปรับปรุงข้อมูล จำนวนเกษตรกร 88 รายณ ศาลาวัดศิริพลปุญญาวาส บ้านดงบัง หมู่ 4
ตำบลดงเมือแอม  
อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                                                นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

21 มกราคม 62 10:39:13