เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ

 

วันที่ 7 มกราคม 2562 นางนพพร นาพันธ์ุเริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมด้วย นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอเขาสวนกวาง เกษตรกรเข้าร่วม 20 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ 4
ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                 นายนพพร  นาพันธ์ุเริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                           นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

9 มกราคม 62 10:28:34