เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ทำข่าวประชาสัมพันธ์"ท้าลม ชมดอกไม้บาน บนสะพาน Sky Walk"

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ร่วมกิจกรรมทำข่าวประชาสัมพันธ์"ท้าลม ชมดอกไม้บาน บนสะพาน Sky Walk" ภายใต้แนวคิด "
Sky Walk flora view" และกิจกรรมเปิดบ้านใหม่จากสวนสัตว์ดุสิต โดยมีนางชลพรรษ  ดีมา
นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดงาน ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น 


 


 


 


 


 

                                                                         
                                                                         นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 


 


  

27 ธันวาคม 61 10:21:54