เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำสัปดาห์ (DW) เดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 2

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมประจำสัปดาห์ (DW) เดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 2 แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเขาสวนกวางเพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                     นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

19 ธันวาคม 61 13:55:02