เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำสัปดาห์ (DW) เดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 1

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมประจำสัปดาห์ (DW) เดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 1 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเขาสวนกวางเพื่อปรึกษาหารือ วางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการเกษตร
ปีงบประมาณ 2562  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                           นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว    

 

19 ธันวาคม 61 13:56:49