เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมเกษตรกรและจัดงานสาธิต โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

   

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธกส.,
สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง จำกัด,สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น,สำนักงานชลประทานที่ 6
จังหวัดขอนแก่นและบริษัทเอกชน จัดอบรมเกษตรกรและจัดงานสาธิต โครงการสานพลังประชารัฐ
เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 6 ราย
ณ แปลงนานายอุเทน สังข์แก้ว หมู่ 6 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 


                                                      นายวิชิต  วิชาเงิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                          นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

 

11 ธันวาคม 61 11:44:41