เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564) ตำบลคำม่วง

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นางสาววิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม
ฉบับบที่ 3 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                           นางวิยะดา นารี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ : ภาพ

                                                                 นางสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

11 ธันวาคม 61 11:01:58