เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชไร่ (มันสำปะหลัง) ระดับประเทศ ปี 2562

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/
ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เกษตรอำเภอสาย3,เกษตรอำเภอชนบท,นายอำเภอ
เขาสวนกวาง,หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวางและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมถึง
นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภาเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชไร่ (มันสำปะหลัง) ระดับประเทศ
ปี 2562 ของนายมะรินทร์ พลเคน ณ บ้านดงบัง หมู่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                   นายวิชิต  วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ  : ภาพ

                                                                   นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  : ข่าว 


 

4 ธันวาคม 61 10:58:47