เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามการระบาดของโรคไหม้มันสำปะหลัง ตำบลดงเมืองแอม

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามการระบาดของโรคไหม้มันสำปะหลัง
เพื่อหาสาเหตุของโรคมันสำปะหลัง ของเกษตรกรบ้านห้วยยางศรีวิไล หมู่ 15 ตำบลดงเมืองแอม 

ได้มีการระบาดของโรคไหม้ มีพื้นที่ทั้งหมดที่ได้รับความเสียหายจำนวน 10 ไร่
 


 


 


                                            นายวิชิต  วิชาเงิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                  นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

10 ตุลาคม 61 13:40:46