เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามการระบาดของโรคไหม้มันสำปะหลัง ตำบลดงเมืองแอม

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยนายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นำทีมโดยนายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
และนายปุณณรัตน์ สัตนาโค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการระบาด
ของโรคไหม้มันสำปะหลัง ของเกษตรกรบ้านห้วยยางศรีวิไล หมู่ 15 ตำบลดงเมืองแอม
ได้มีการระบาดของโรคไหม้ มีพื้นที่ทั้งหมดที่ได้รับความเสียหายจำนวน 10 ไร่

 


 


 


 


 


 


 

                                       นายวิชิต  วิชาเงิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                           นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

10 ตุลาคม 61 13:31:24