เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

งานเลี้ยงเกษียณและทำบุญสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

    

วันที่ 25 กันยายน 2561 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จัดงานเลี้ยงเกษียณ นายอุทัย แสงแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทั้งบายศรีสู่ขวัญ และทำบุญสำนักงาน
เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่สำนักงานและแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
โดยมี นายรุจน์ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาค มาร่วมแสดงมุทิตา
จิตผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

  
 


 


 


 


 


                                                        นางสาวสุจิตตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  ภาพ/ข่าว
 


 


 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

    
 

    
 

                                                                     

 

9 ตุลาคม 61 10:24:53