เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ชุมชนดงเมืองแอม 1 และ 2

 

วันที่ 20 กันยายน 2561 นายวิชิต  วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ชุมชนดงเมืองแอม 1
และชุมชนดงเมืองแอม 2 ณ บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 3 และบ้านดงบัง หมู่ 4 ตำบลดงเมืองแอม 

 
                                                        นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

21 กันยายน 61 10:36:29