เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามการระบาดของโรคไหม้ข้าว ตำบลดงเมืองแอม

 

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายอุดม ราศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และนายปุณณรัตน์  สัตนาโค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ออกติดตามการระบาดของโรคไหม้ข้าว เกษตรกรบ้านโนนน้ำผึ้ง
หมู่ 2 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


                                                            นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ :  ภาพ/ข่าว

 

19 กันยายน 61 13:26:33