เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมการจัดทำวีดีทัศน์และการปรับปรุงเว็ปไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 12-14 กันยายน 2561 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้ นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
และนางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมอบรมการจัดทำวีดีทัศน์และ
การปรับปรุงเว็ปไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ณ วารี วัลเล่ย์ รีสอร์ท อำเภออุบลรัตน์ 


 


 


                                                  นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว                                                                      
 

19 กันยายน 61 13:27:02