เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.นางสาวสุนันทา  หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
จัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ
(Operation : OT) ครั้งที่ 1 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ เพื่อพิจารณา
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยมีนายรุจน์  รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง ชั้น 2
 


 


 


 


                                                     นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

11 กันยายน 61 11:40:23