เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นางสาวสุนันทา  หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวางและเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีนายสมศักดิ์  จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้เยี่ยมชมนิทรรศการจาหน่วยงาน
ราชการจังหวัด ที่ออกมาให้บริการประชาชน ณ  โรงเรียนดงบังคุรุราษฎร์บำรุง บ้านดงบัง หมู่ 4 
ตำบลดงเมือแอม  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


 


 


 


 


 


                                                                      นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว         
                                                                                                                                                                                                                    

13 กรกฎาคม 61 14:29:03