เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ต้อนรับ นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ให้การต้อนรับ นายประสงค์  ประไพตระกูล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางจิระนุช ชำนาญณรงค์กูล ผอ.กองวิจัยและพัฒนา
งานส่งเสริมการเกษตร นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผอ. สำนักวิจัยงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น และนายเกษม รักสุจริต เกษตรจังหวัดนครพนม
ทั้งนี้ได้พบปะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวางและเยี่ยมชมบ้านพักเกษตร พร้อมทั้ง
ปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ 10
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                                     นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

11 กรกฎาคม 61 16:50:33