เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางพารารายย่อยเพื่อความยั่งยืน

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางพารารายย่อยเพื่อความยั่งยืน
โดยมี นางสาวปิยะรัตน์  จังพล เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น และนายโชคชัย ปิติคุณชุติพร
เจ้าหน้าที่จากสวนรุกขชาติเขาสวนกวาง มาให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน เกษตรเข้าร่วม 14 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเขาสวนกวาง
 


 


 


 


 


                         นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                           นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

 

 

9 กรกฎาคม 61 17:03:30