เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง กรมวิชาการเกษตร ถ่ายทอดความรู้การใช้ไรโซเบียม

 

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 09.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง กรมวิชาการเกษตร ถ่ายทอดความรู้การใช้ไรโซเบียม
ในการปลูกถั่วลิสง และปัญหาต่างๆ ในการปลูกถั่วลิสง แก่สมาชิกศูนย์ถั่วชุมชนบ้านป่าหวายนั่ง
และสมาชิกผู้ปลูกถั่วลิสงทั่วไป รวมจำนวน 30 ราย

 


 


 


 


 


                                                   นางวิยะดา  นารี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                       นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

18 มิถุนายน 61 15:19:16