เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เปิดการอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนนางิ้ว

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดการ
อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรรายย่อย) ชุมชนนางิ้ว จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย ณ ศาลาวัดโพธิ์ศรีสำราญ

 


 


 


 


 


 


                                                                             นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว                                        

 

18 มิถุนายน 61 14:54:36